Historia

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali) to centrum pediatryczne dla regionu śœrodkowo-wschodniego. Oficjalne otwarcie szpitala nastąpiło dnia 27 czerwca 1997 roku. Dysponujemy 411 łóżkami, zgromadzonymi w 19 wysoko specjalistycznych Klinikach - Oddziałach. Rocznie realizujemy ponad 28 tys. hospitalizacji, wykonując w tym samym czasie ponad 6 tys. operacji oraz 600 tys. badań diagnostycznych. W strukturze szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiająca 23 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest ponad 85 tys. porad lekarskich. Naszą placówkę charakteryzuje wysoki poziom diagnostyki i leczenia, stale podnosimy jakoœść śœwiadczonych usług medycznych. Fakt ten potwierdza hospitalizacja dzieci z całego kraju. Szpital od 2001r. posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ośœrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakośœci w Ochronie Zdrowia. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali) należy do śœcisłej czołówki najlepszych szpitali w Polsce, co potwierdził ranking dziennika "Rzeczpospolita". Jest również laureatem wyróżnienia śŒwiatowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce w postaci międzynarodowego tytułu promocyjnego "Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi", a także posiada Certyfikat przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce dla placówki profesjonalnie i z sercem współpracującej z wolontariuszami. W maju 2011r. otrzymaliśœmy również certyfikat "Szpital bez Bólu".

Rejestr zmian dokumentu:
Autor: Beata Niećko
Udostępnił: Beata Niećko
Data udostępnienia: 2018-03-20 13:47:24
Zmodyfikował: Beata Niećko
Data modyfikacji: 2018-03-20 13:52:58