Grupa Wolontariatu

Przy kaplicy szpitalnej pw. Świętych Aniołów Stróżów dział grupa Wolontariatu, skupiająca studentów: UM, UMCS, KUL, kleryków Archidiecezji Lubelskiej i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Głównym adresatem służby wolontariuszy są chore dzieci pozostające pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Jeżeli chcesz pomóc dzieciom dołącz do naszej grupy. Spotkania odbywają się w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.15  

Cele wolontariatu: 

 • Opieka nad dziećmi
  • psychiczna i duchowa pomoc Pacjentom USzD w postaci:
  • dotrzymywanie towarzystwa
  • rozmowy
  • gry 
  • zabawy
  • konkursy
  • wysłuchanie wspomnień, problemów i zmartwień
  • czytanie bajek, książek i lektur
  • w okresie świąt śpiewanie kolęd, życzenia, dzielenie się opłatkiem/jajkiem.
 • Pomoc w uczestnictwie we Mszy św. dzieciom i młodzieży
 • Zaangażowanie liturgiczne i muzyczne w przygotowanie Eucharystii.
 • Troska o wystrój kaplicy szpitalnej.
  • świąteczny 
  • okolicznościowy
 • Przygotowywanie i aktualizowanie gazetek
 • W niedziele i święta wolontariusze przyprowadzają dzieci z oddziałów na Mszę św.
 • Pomoc w przygotowaniu kaplicy do niedzielnej Mszy św.
 • W czasie Mszy św. włączanie się w oprawę liturgiczną i muzyczną,
 • Pomoc w trakcie głoszonej homilii, wykonywanie zdjęć itp.
 • Organizowanie festynów, koncertów, projekcji filmów, okolicznościowych imprez.
 • Zaangażowanie młodych ludzi w stałą i bezinteresowną służbę.

Wolontariusza obowiązuje:

 • Stawianie dobra hospitalizowanego dziecka na pierwszym miejscu.
 • Dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie hospitalizowanych.
 • Miłe, życzliwe i radosne podejście do dzieci, młodzieży i personelu medycznego.
 • Zachowanie tajemnicy związanej z przebytymi chorobami i leczeniem dzieci.
 • Kontynuowanie służby na rzecz pacjentów Szpitala
 • Kierowanie się sercem i dobrymi intencjami w swojej pracy.
 • Sprawowanie sumiennej i rzetelnej opieki nad Małymi Pacjentami.
 • Bezinteresowność w działaniu.
 • Zdawanie relacji ze swojej pracy księdzu opiekunowi.
 • Udział w spotkaniach wolontariuszy w kaplicy szpitalnej.
 • Niesienie pomocy duchowej.
 • Zaangażowanie w pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Pomoc w przezwyciężaniu samotności i osamotnienia.
 • Punktualność.
 • Pracowitość.