Działy

Komórki organizacyjne podlegające Dyrektorowi Naczelnemu:

 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala
 • Audytor Wewnętrzny
 • Radca Prawny
 • Dział Kadr i Płac:
  • Sekcja Kadr
  • Sekcja Płac
 • Dział Organizacyjny
 • Rzecznik Prasowy
 • Stanowiska ds. Funduszy Zewnętrznych
 • Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
 • Inspektor BHP
 • Inspektor P. Poż.
 • Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kapelan
 • Dział Kontrolingu i Analiz

Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Medycznych:

 • Apteka Szpitalna
 • Dział Krwiolecznictwa
 • Dział Diagnostyki Genetycznej
 • Dział Epidemiologii
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Stanowisko ds. Badań Klinicznych
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 • Oddziały Szpitalne
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Stacja Dializ
 • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
 • Poradnie Specjalistyczne
 • Pracownie

Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównemu Księgowemu:

 • Dział Finansowo-Księgowy
  • Sekcja Finansowo-Księgowa
  • Sekcja Księgowości Materiałowej
  • Sekcja Inwentaryzacji
 • Dział Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury:

 • Dział Techniczny:
  • Sekcja Instalacji Elektrycznych
  • Sekcja Instalacji Sanitarnych
  • Sekcja Remontowo-Budowlana
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza z Kancelarią
 • Dział Informatyki
 • Dział Zamówień Publicznych i Zakupów:
  • Zespół Zamówień Publicznych
  • Sekcja Zaopatrzenia

Komórki organizacyjne podlegające Naczelnej Pielęgniarce:

 • Zastępca Naczelnej Pielęgniarki
 • Dział Sterylizacji, Dezynfekcji i Stacja Łóżek
 • Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej wraz z Rejestracją
 • Archiwum Szpitalne

W ramach nadzoru nad personelem pielęgniarskim i personelem pomocniczym w zakresie wykonywanych świadczeń medycznych:

 • Oddziały Szpitalne
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Stacja Dializ
 • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
 • Poradnie Specjalistyczne
 • Pracownie
Rejestr zmian dokumentu:
Autor: Beata Niećko
Udostępnił: Marcin Andruszkiewicz
Data udostępnienia: 2019-05-21 14:30:40
Zmodyfikował: Beata Niećko
Data modyfikacji: 2024-01-04 11:36:53