Dział Sterylizacji i Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek

Kierownik:

mgr Iwona Zielińska

 

Telefon: 81 71 85 222

e-mail: sterylizacja@uszd.lublin.pl

Dział Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: myjnie – dezynfektory, myjki ultradźwiękowe, sterylizatory przelotowe parowe, para – farmaldechyd, tlenek etylenu, wózki za- i wyładowcze, aerator, zgrzewarki.

Dział Sterylizacji podzielony jest na 3 strefy:

  1. Strefa brudna, gdzie następuje przyjmowanie sprzętu wielokrotnego użytku po dezynfekcji wstępnej, mycie: maszynowe, ultradźwiękowe, manualne, oraz dezynfekcja: chemiczna, termiczna lub chemiczno – termiczna.
  2. Strefa czysta, w której dokonuje się suszenia sprzętu po procesie mycia i dezynfekcji., przyjmowania sprzętu do sterylizacji, kompletowania zestawów narzędziowych oraz anestezjologicznych i inhalacyjnych, składanie bielizny operacyjnej, pakowanie, kwalifikowanie sprzętu do odpowiedniej metody sterylizacji, kompletowanie wsadów i załadunek autoklawów, przeprowadzanie procesów sterylizacji: wysokotemperaturowej, niskotemperaturowej w tlenku etylenu, a także suchym gorącym powietrzem.
  3. Strefa sterylna przeznaczona do wyładunku autoklawów, degazacji sprzętu po sterylizacji tlenkiem etylenu, przechowywania materiału sterylnego oraz dystrybucji.

Przeprowadzana jest kontrola skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji testami fizycznymi, biologicznymi i chemicznymi. Sterylizatornia świadczy usługi dla Bloku Operacyjnego, Oddziałów DSK, Polikliniki oraz odbiorców spoza szpitala. W dziale pracuje doświadczony i stale podnoszący swoją wiedzę i umiejętności personel.

Stacja łóżek odpowiedzialna jest za to, aby pacjent przyjmowany do szpitala otrzymał łóżko sprawne, bezpieczne, odpowiednie do wzrostu i specyfiki choroby. Stacja podzielona jest na dwie strefy: brudną i czystą. Rozwiązania przestrzenne zapewniają ruch postępowy łóżka i materaca szpitalnego. Umożliwiają to urządzenia przelotowe, myjnia łóżek oraz komora dezynfekcyjna.

Rzetelna i dokładna praca wykwalifikowanych pracowników oraz kontrola jakości wykonywanych procesów zapobiega zakażeniom szpitalnym, a przez to daje gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług medycznych.