Dotacja celowa ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Na podstawie umowy z dnia 25 maja 2021 roku o numerze DOI/ZOZ/COVID-19/50/2021/109 

na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu

sprzętu medycznego, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Nazwa zakupu

 Liczba

 pompa infuzyjna jednotorowa

       28

 pompa infuzyjna dwutorowa

         5

 

 

Ogółem wartość zakupu to 157 545, w tym dotacja wyniosła 157 545 zł.