Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2021 roku


 

Na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2021 roku o numerze DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/50/649 na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu inwestycyjnego zakupiono oraz Minister Zdrowia udzielił Szpitalowi dotacji celowej na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Nazwa

Liczba

Aparat do oczyszczania drzewa oskrzelowego

2

Cykloergometr

1

Stół terapeutyczny

2

Aparat do elektroterapii

1

Aparat do terapii ruchowej

2

 

 

Ogółem wartość zakupu to 152 874 zł, w tym dotacja wyniosła 152 874 zł.