Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji”,

 

Przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zawarł umowę z Ministerstwem Zdrowia o nr DOI/SK/85112/6220/50/1210 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji”.

W ramach realizowanej inwestycji Szpital dokona zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Działu Sterylizacji i Dezynfekcji oraz przeprowadzi roboty budowlano-instalacyjne w celu przebudowy pomieszczeń Działu.