Archiwum

Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Firma: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie       

Miasto: Lublin

Opis oferty pracy

Lublin, 17.05.2019 r.

Zapraszamy osoby spełniające następujące wymagania:

 1.    doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na stanowisku związanym z prowadzeniem i rozliczaniem przedsięwzięć,
 2.    znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020,
 3.    znajomość zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020,
 4.   bardzo dobra znajomości dokumentów związanych z realizacją projektów współfinasowanych ze środków EFS, RPO,
 5.    znajomość zagadnień związanych PZP i konkurencyjnością,
 6.    biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel,
 7.    samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 8.    dokładność i sumienność,
 9.    terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

   1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dokumenty opisane „Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie”

należy składać w Dziale Kadr i Płac, pok. 2007 lub 2008 w godzinach:  7.30-15.00

lub przesłać na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

do dnia 3 czerwca 2019 r. (data wpływu dokumentów do Szpitala)


Ratownik wodny pływalni

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy z uprawnieniami ratownika wodnego pływalni spełniającego następujące warunki:

 • ukończony kurs w zakresie ratownictwa i technik pływackich z uzyskaniem stopnia ratownika WOPR,
 • ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o PRM
 • posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR oraz ważnej karty identyfikacyjnej WOPR,
 • patent lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
 • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.

Dodatkowo preferowane u kandydata wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr – pokój 2007
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin 
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl