Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

30 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 92/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Bloku Operacyjnego i stanowisk komputerowych w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-00 ...
Czytaj więcej
23 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 86/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
22 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 85/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
10 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 55/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń
Czytaj więcej
10 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 43/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
07 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 54/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych
Czytaj więcej
05 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 52/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p. poż. i radiatora, obsługę ...
Czytaj więcej
22 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 53/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis sprzętu i aparatury medycznej
Czytaj więcej
21 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 40/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów technicznych
Czytaj więcej
13 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 51/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz ...
Czytaj więcej
11 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 46/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę końcówek do mikroodsysania
Czytaj więcej
07 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 47/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego ...
Czytaj więcej
07 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 45/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy laryngoskopu (rękojeść i łyżki) wielorazowego użytku
Czytaj więcej
01 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 50/07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy papieru toaletowego
Czytaj więcej
25 / 08 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 49/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków
Czytaj więcej
28 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 33/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis sprzętu i aparatury medycznej
Czytaj więcej
28 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 42/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do multipleksowej analizy kwasów nukleinowych i białek, łóżek do intensywnej terapii, defibrylatora, ...
Czytaj więcej
21 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 44/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mleka dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Czytaj więcej
12 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 41/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na DOSTAWĘ MLEKA
Czytaj więcej
12 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 37/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leku Synagis
Czytaj więcej
11 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 39/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
Czytaj więcej
10 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 38/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne
Czytaj więcej
04 / 07 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 30/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy prześcieradeł
Czytaj więcej
08 / 06 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 35/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych wraz z systemem do zarządzania oraz laptopów
Czytaj więcej
07 / 06 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 28/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy rękawic sterylnych lateksowych do przygotowywania cytostatyków
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Do pobrania
Druk otwarcia