Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

12 / 11 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 85/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetrgu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
Czytaj więcej
05 / 11 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 78/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
Czytaj więcej
31 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 87/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe aparatury do wykonywania badań mikromacierzowych.
Czytaj więcej
30 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 67/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego.
Czytaj więcej
30 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 68/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Technicznego.
Czytaj więcej
29 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 79/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
Czytaj więcej
23 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 65/19
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
22 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 81/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
17 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 86/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków.
Czytaj więcej
08 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 82/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg – stacji diagnostycznej w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
07 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 71/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, mikroskopu fluoresencyjnego, termocyklera PCR, apartu usg.
Czytaj więcej
04 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 83/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranizonego na dostawy odzieży medycznej
Czytaj więcej
03 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 80/19
Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p.poż. i radiatora, obsługę szatni ogólnej i szatni studenckiej oraz obsługę stanowiska ...
Czytaj więcej
20 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 70/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu saniatrnego z kierowcą
Czytaj więcej
19 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 63/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego oraz stanowisk komputerowych w ramach projektu ...
Czytaj więcej
13 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postepowanie nr 69/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków (znak sprawy 69/19)
Czytaj więcej
11 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 59/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania badań przesiewowych słuchu, głosu i mowy
Czytaj więcej
06 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 60/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę urządzeń drukujących wraz z rozbudową posiadanego systemu centralnego zarządzania wydrukiem
Czytaj więcej
04 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 58/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów włókninowych i opatrunkowych, pieluch, plastrów.
Czytaj więcej
06 / 08 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 55/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
26 / 07 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 57/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmującego: stymulatory polimodalnej ...
Czytaj więcej
25 / 07 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 51/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetagu nieograniczonego na dostawy materiałów dla Działu Sterylizacji
Czytaj więcej
28 / 05 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 36/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie ...
Czytaj więcej
02 / 05 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 31/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania, utrzymania i obsługi szatni pracowniczych, transportu wewnętrznego, sortowni bielizny, ...
Czytaj więcej
05 / 02 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 6/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z dostawą aparatury medycznej w ramach projektu ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Do pobrania
Druk otwarcia