Procedura do 130 000 PLN

Zobacz pozostałe wpisy

 

30 stycznia 2024

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę odpłatnego tłumaczenia ustnego na terenie Szpitala, a w sytuacjach nagłych/ szczególnych usługę tłumaczenia ustnego telefonicznego przez przysięgłego tłumacza, realizowaną dla potrzeb kontaktu z pacjentem obcojęzycznym oraz usługę pisemnego tłumaczenia obowiązujących w Szpitalu formularzy, druków (zgód, procedur, itp.)