Komunikaty

Zobacz pozostałe wpisy

 

31 lipca 2020

Oferta pracy dla pedagoga/surdopedagoga

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Dziecięcej pedagoga/surdopedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę osoby, która ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika lub pedagoga specjalnego, który posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki – w przypadku udzielania świadczeń dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu lub pedagoga z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem słuchu.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@uszd.lublin.pl