Komunikaty

Zobacz pozostałe wpisy

 

08 marca 2023

15 mln dodatkowych środków unijnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

15 mln zł dodatkowego dofinansowania, przy czym całość stanowią fundusze unijne, Zarząd Województwa Lubelskiego ponownie skierował na nasz projekt dotyczący przebudowy części szpitala, w tym gruntownej przebudowy Oddziałów: Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Poradni Specjalistycznych.

To już kolejne, trzecie zwiększenie dofinansowania w ramach tego projektu, które służyć ma zabezpieczeniu potrzeb zdrowotne mieszkańców do 18 roku życia.

Dzięki środkom uzyskanym z oszczędności z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia o wartości ponad 117.811.033,61 zł uda się dokończyć jeszcze w tym roku.                                                                                

Przebudowa rozpoczęła się 20.09.2019 r. Przewidziany termin zakończenia prac to 31.07.2023 r.

Do tej pory koszt przebudowy wyniósł ponad 89 mln zł.

Na chwilę obecną prace związane z przebudową przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

W ramach projektu zostaną przebudowane Oddziały:

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,

Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii,

I Ortopedii Dziecięcej,

II Ortopedii Dziecięcej,

Pediatrii i Gastroenerologii,

Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii,

Pediatrii i Nefrologii,

Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii,

Alergologii Dziecięcej,

Neurologii Dziecięcej,

Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,

Kardiologii Dziecięcej,

Patologii Niemowląt,

Patologii Noworodków.

Przedsięwzięcie pozwoli na dostosowanie infrastruktury budynku do wysokich standardów, poprawę efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury, uruchomienie nowych świadczeń, czy zwiększenie ilości udzielanych już świadczeń i konkurencyjności na rynku. Równocześnie w ramach projektu Szpital zakupił sprzęt diagnostyczny i planuje rozszerzyć zakres wykonywanych badań genetycznych, zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.