Komunikaty

Zobacz pozostałe wpisy

 

28 sierpnia 2017

Informacja dla pacjentów zgłaszający się po raz pierwszy do Poradni lub Oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Pacjentów

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informujemy, że pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do Poradni lub Oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie (dotyczy wszystkich świadczeń, które są udzielane na podstawie skierowania), którzy są umieszczani na liście oczekujących, zobowiązani są do dostarczenia oryginału skierowania. Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Przepisy wchodzą w życie od 01.01.2015 r. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kierowanie pytań do personelu rejestracji.