Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

Zobacz pozostałe wpisy

 

20 listopada 2019

Postępowanie nr 88/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu sanitarnego z kierowcą, z kierowcą i pomocą, podstawowego, specjalistycznego.

https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/152121/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-usluge-transportu-sanitarnego-z-kierowca-z-kierowca-i-pomoca-podstawowego-specjalistycznego