Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

Zobacz pozostałe wpisy

 

05 listopada 2019

Postępowanie nr 78/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej.