Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

Zobacz pozostałe wpisy

 

25 sierpnia 2020

Postępowanie nr 47/20

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem:

https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/201440/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-dostawy-leku-palivizumab-1