Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

19 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 63/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego oraz stanowisk komputerowych w ramach projektu ...
Czytaj więcej
13 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postepowanie nr 69/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków (znak sprawy 69/19)
Czytaj więcej
11 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 59/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania badań przesiewowych słuchu, głosu i mowy
Czytaj więcej
06 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 60/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę urządzeń drukujących wraz z rozbudową posiadanego systemu centralnego zarządzania wydrukiem
Czytaj więcej
04 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 58/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów włókninowych i opatrunkowych, pieluch, plastrów.
Czytaj więcej
06 / 08 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 55/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
26 / 07 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 57/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmującego: stymulatory polimodalnej ...
Czytaj więcej
25 / 07 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 51/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetagu nieograniczonego na dostawy materiałów dla Działu Sterylizacji
Czytaj więcej
28 / 05 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 36/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie ...
Czytaj więcej
02 / 05 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 31/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania, utrzymania i obsługi szatni pracowniczych, transportu wewnętrznego, sortowni bielizny, ...
Czytaj więcej
05 / 02 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 6/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z dostawą aparatury medycznej w ramach projektu ...
Czytaj więcej
30 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 92/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Bloku Operacyjnego i stanowisk komputerowych w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-00 ...
Czytaj więcej
23 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 86/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
22 / 11 / 2018
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 85/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
10 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 55/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń
Czytaj więcej
10 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 43/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
07 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 54/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych
Czytaj więcej
05 / 10 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 52/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p. poż. i radiatora, obsługę ...
Czytaj więcej
22 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 53/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis sprzętu i aparatury medycznej
Czytaj więcej
21 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 40/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów technicznych
Czytaj więcej
13 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 51/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz ...
Czytaj więcej
11 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 46/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę końcówek do mikroodsysania
Czytaj więcej
07 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 47/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego ...
Czytaj więcej
07 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 45/17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy laryngoskopu (rękojeść i łyżki) wielorazowego użytku
Czytaj więcej
01 / 09 / 2017
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 50/07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy papieru toaletowego
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Do pobrania
Druk otwarcia