Zamówienia publiczne

       Procedura do 30 000 EUR       

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
     

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl


Dokumenty:

24 / 01 / 2020
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 10/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lamp operacyjnych
Czytaj więcej
20 / 01 / 2020
|
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Postępowanie nr 05/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycznych
Czytaj więcej
17 / 01 / 2020
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 07/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów technicznych
Czytaj więcej
16 / 01 / 2020
Postępowanie nr 03/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów włókninowych i opatrunkowych, pieluch, plastrów.
Czytaj więcej
15 / 01 / 2020
Postępowanie nr 04/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych (zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych (meblowych), opakowań ...
Czytaj więcej
07 / 01 / 2020
Postępowanie nr 95/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych
Czytaj więcej
31 / 12 / 2019
Postępowanie nr 93/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków
Czytaj więcej
13 / 12 / 2019
Postępowanie nr 92/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy nici chirurgicznych i materiałów szewnych
Czytaj więcej
04 / 12 / 2019
Postępowanie nr 90/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe aparatury do wykonywania badań mikromacierzowych i aparatu QuantStudio 5
Czytaj więcej
29 / 11 / 2019
Postępowanie nr 91/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków
Czytaj więcej
20 / 11 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 88/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu sanitarnego z kierowcą, z kierowcą i pomocą, podstawowego, specjalistycznego.
Czytaj więcej
12 / 11 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 85/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetrgu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
Czytaj więcej
05 / 11 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 78/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
Czytaj więcej
31 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 87/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe aparatury do wykonywania badań mikromacierzowych.
Czytaj więcej
30 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 67/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego.
Czytaj więcej
30 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 68/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Technicznego.
Czytaj więcej
29 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 79/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
Czytaj więcej
23 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 65/19
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
22 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 81/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
Czytaj więcej
17 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 86/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków.
Czytaj więcej
08 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 82/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg – stacji diagnostycznej w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Czytaj więcej
07 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 71/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, mikroskopu fluoresencyjnego, termocyklera PCR, apartu usg.
Czytaj więcej
04 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 83/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranizonego na dostawy odzieży medycznej
Czytaj więcej
03 / 10 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 80/19
Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obsługę central p.poż. i radiatora, obsługę szatni ogólnej i szatni studenckiej oraz obsługę stanowiska ...
Czytaj więcej
20 / 09 / 2019
|
Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 70/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu saniatrnego z kierowcą
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Do pobrania
Druk otwarcia