Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej

Druki, wnioski - do pobrania

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Ustala się następującą wysokość opłat za: 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  - 8,70 zł 
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,30 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych -  1,74 zł.