Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej

Druki, wnioski - do pobrania

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Ustala się następującą wysokość opłat za: 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  - 10,05 zł 
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,35 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych -  2,01 zł.