Praca

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: informatyk.

Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka.

Twoje zadania:

•      Wsparcie informatyczne działu IT w bieżących pracach;

•      Instalacja, konfiguracja, serwis komputerów oraz oprogramowania;

•      Sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem skomputeryzowanych urządzeń do  diagnostyki i terapii medycznej

•      Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej

•      Wsparcie informatyczne użytkowników i rozwiązywanie problemów w użytkowaniu  komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;

•      Utrzymywanie standardów jakości obsługi Klienta wewnętrznego;

•      Tworzenie i utrzymanie aktualnej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania.

Wymagania:

•      Dobra znajomość systemów MS Windows 7/8/10, pakietu MS Office;

•      Dobra znajomość obsługi komputerów, urządzeń drukujących oraz umiejętność  diagnozowania usterek  (mile widziane doświadczenie);

•      Podstawowa znajomość sieci komputerowych;

•      Terminowość, rzetelność przy wykonywaniu zadań;

•      Umiejętność pracy zespołowej, wysoka kultura osobista;

•      Samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej i wyznaczania priorytetów, komunikatywność;

•     Umiejętność pracy pod presją czasu;

•     Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;

•    Doświadczenie w pracy w placówce medycznej będzie mile widziane;

•    Znajomość systemów AMMS oraz Infomedica (część administracyjna) będzie dużym atutem.

Oferujemy:

•      Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

•      Stałe godziny pracy;

•      Wsparcie ze strony doświadczonych specjalistów;

•      Pracę w branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@uszd.lublin.pl

 

 


 

 

Oferta pracy dla pedagoga/surdopedagoga

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Dziecięcej pedagoga/surdopedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę osoby, która ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika lub pedagoga specjalnego, który posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki – w przypadku udzielania świadczeń dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu lub pedagoga z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem słuchu.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@uszd.lublin.pl


Lekarze medycyny  ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i  intensywnej terapii

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

lekarzy medycyny  ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i  intensywnej terapii

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) w ramach umowy o  pracę
lub całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielenie zamówienia
 na świadczenia zdrowotne.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008


Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl


Ratownik wodny pływalni

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy z uprawnieniami ratownika wodnego pływalni spełniającego następujące warunki:

  • ukończony kurs w zakresie ratownictwa i technik pływackich z uzyskaniem stopnia ratownika WOPR,
  • ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o PRM
  • posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR oraz ważnej karty identyfikacyjnej WOPR,
  • patent lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
  • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.

Dodatkowo preferowane u kandydata wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr – pokój 2007
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kadry@uszd.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin 
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl