Polityka Uniwersyteckiego Szpitala w Lublinie

 

Jesteśmy zespołem pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Nasz czas, wiedzę i doświadczenie ofiarowujemy chorym dzieciom. Spełnienie ich potrzeb, wymagań oraz oczekiwań jest naszym nadrzędnym celem. Tworzymy dla nich przyjazne, rodzinne środowisko. Czujemy się odpowiedzialni za naszych pacjentów. To nasze powołanie.

Cieszymy się z sukcesów i pochylamy nad niepowodzeniami.

Szpital jest dla nas czymś więcej niż tylko miejscem pracy.

 

Naszymi celami są:

  • dostarczanie naszym pacjentom świadczeń medycznych zgodnie ze standardami akredytacyjnymi Centrum monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy pełnym poszanowaniu praw dziecka i pacjenta;
  • ciągły rozwój działalności medycznej Szpitala przez rozszerzanie zakresu, poprawa dostępności i zwiększanie liczby udzielanych świadczeń medycznych,w tym szczególnie ambulatoryjnych i krótkich hospitalizacji;
  • rzetelna realizacja warunków umowy zawieranej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • utrzymanie wzajemnego szacunku i zaufania z naszymi partnerami;
  • zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku Szpitala poprzez świadome zarządzanie ryzykiem;
  • efektywne i przyjazne środowisku gospodarowanie zasobami w oparciu o Statut Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego nadany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, warunków dla rozwoju zawodowego oraz poczucia przynależności i współodpowiedzialności w kreowaniu pozycji i wizerunku Szpitala;
  • spełnianie wymagań prawnych i innych szczególnych wymagań przyjętych przez Szpital.