Komunikaty

Zobacz pozostałe wpisy

 

23 marca 2020

Komunikat w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie Pacjenta


W związku z sytuacją epidemiologiczną Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie wstrzymuje planowe przyjęcia do oddziałów szpitala.

W zakresie świadczeń ambulatoryjnych szpital na bieżąco udziela teleporad, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udzielenia świadczenia bezwzględnie wymagana jest obecność pacjenta.


Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie naszego szpitala: www.uszd.lublin.pl