Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Dyrektor

mgr inż. Ryszard Śmiech
e-mail:
sekretariat@uszd.lublin.pl
tel.  81 71 85 101 
fax:
81 74 30 417

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

dr n. med. Jolanta Niewiedzioł
e-mail:
jolanta.niewiedziol@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
fax: 81 74 30 417

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

mgr Dorota Chodowska    
e-mail:
dorota.chodowska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
fax: 81 74 30 417

Naczelna Pielęgniarka

mgr Alicja Buksińska
e-mail:
alicja.buksinska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 140
fax 81 74 04 550