Administracja

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

tel. 81 71 85 210

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

tel. 81 71 85 327

Audytor Wewnętrzny

tel. 81 71 85 130

Radca Prawny

tel. 81 71 85 172

Dział Kadr i Płac -  Kierownik

tel. 81 71 85 110

Sekcja Kadr

tel. 81 71 85 109

Sekcja Płac

tel. 81 71 85 136

Biuro Dyrekcji, Rzecznik Prasowy

tel. 81 71 85 101

Stanowisko ds. Organizacyjno-Prawnych,

Biuro Obsługi Rady Społecznej

 

tel. 81 71 85 113

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

tel. 81 71 85 327

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

tel. 81 71 85 158

Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. P. poż.

tel. 81 71 85 233

Inspektor Ochrony Danych

tel. 81 71 85 544

Kapelan

tel. 81 71 85 491

Archiwum Szpitalne tel. 81 71 85 105

Dział Finansowo-Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

 

tel. 81 71 85 129

Sekcja Księgowości Finansowej

tel. 81 71 85 134

Sekcja Księgowości Materiałowej

tel. 81 71 85 134

Sekcja Inwentaryzacji

tel. 81 71 85 133

Dział Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Stanowiska ds. Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

 

tel. 81 71 85 119

Koordynator ds. Rozliczeń

tel. 81 71 85 118

Dział Techniczny

 

Sekcja Instalacji Elektrycznych

tel. 81 71 85 160

Sekcja Instalacji Sanitarnych

tel. 81 71 85 525

Sekcja Remontowo-Budowlana

tel. 81 71 85 160

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza  

Kierownik

tel. 81 71 85 153

tel. 81 71 85 159

Zespół Informatyków tel. 81 71 85 137

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

Zespół Zamówień Publicznych

 

tel. 81 71 85 114, -125

Sekcja Zaopatrzenia

tel. 81 71 85 127, -128

Związki Zawodowe

tel. 81 71 85 107